Aktuality

Canisterapeutický tým paní Dužíkové seznánil v úterý návštěvníky místeckého zooparku s canisterapií. Vzorný canisterapeutický pes Forrest se pečlivě věnoval přítomným dětem.

Celkem bylo proškoleno 9 sob a otestováno 25 přihlášených týmů (12 CT týmu přistopupilo k pravidelnému přetestování a 13 týmů bylo zcela nových). Na základě důsledného posouzení celkové kondice a připravenosti zúčastněných týmů byl vydán 21x CT certifikát s maximální platností na 2 roky a 4x s platností jednoletou.