Informace k platbám


Pro identifikaci Vaší platby uveďte do pozn. jméno osoby, za koho je platba provedena (pokud je platba provedena např. z jiného účtu) a účel platby (co platíte / seminář, zkoušky, členství aj.).


Číslo účtu u Fio banky:  2701210309 / 2010

(poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)


Poštovní adresa - kancelář (za účelem korespondence):

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek


Ceník s platností od 24. března 2018


Členství

 • členství 300,00 Kč (stávající ČLEN musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).

ČLEN = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku a platí řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z. s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci.


Jednorázové akce

 • 70,00 Kč / osoba (dítě) - POZOR! Navýšení poplatku je schválené valnou hromadou, a to s platností od 1. 9. 2019.


První CT zkoušky = Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP)

 • PTCTP 500,00 Kč NEČLEN (vztahuje se i pro zkoušeného psa s novým psovodem (a naopak), pro přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce). POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok. Uvedená výše poplatku je rovněž v případě přetestování týmu po vypršení platnosti zk. certifíkátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)!
 • PTCTP 400,00 Kč ČLEN (vztahuje se i pro zkušeného psa s novým psovodem (a naopak), pro přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce) POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok. Uvedená výše poplatku je rovněž v případě přetestování členského týmu po vypršení platnosti zk. certifíkátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)!

Obnovovací CT zkoušky (PTCTP - O)

Výše poplatku za obnovovací zkoušky platí pouze v případě, že tým přistoupí k přetestování ve stejném složení, dodrží termínově platnost zk. certifikátu a dokládal v mezidobí řádně svou CT činnost - CT výkazy.

 • PTCTP-O 300,00 Kč NEČLEN
 • PTCTP-O 200,00 Kč ČLEN


Vzdělávání / NÁZVY AKREDITOVANÝCH KURZŮ

 1. "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
 2. "Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou"


Cena vzdělávacího kurzu (s platností od 1. 1. 2021):

 • 900,- Kč / osoba
 • 500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.
 • Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před vzdělávací akcí (přihlášky ke stažení ZDE).
 • U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu koordinátory monika.olbrechtova@podaneruce.eu Přijetí přihlášky bude oznámeno e-mailem. Popřípadě formou SMS.
 • Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.
 • Posluchačům bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností. Osvědčení nebudeme zasílat poštou!

Povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy = proškolení psovoda na námi pořádaném CT kurzu a úspěšné absolvování PTCTP u naší organizace.

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se se svým psem hlasí k povahovým testům canisterapeutického psa (PTCTP) u naší organizace poprvé, je povinný výše uvedený vzdělávací kurz č. 1 s akreditací "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)".


VYSVĚTLIVKY:

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)