Informace k platbám.


Pro identifikaci Vaší platby uveďte do pozn. jméno osoby, za koho je platba provedena a co platíte (seminář, zkoušky, členství aj.).

Číslo účtu u Fio banky:  2701210309 / 2010

(poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)

Poštovní adresa - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek

POZOR! Ke všem přihláškám přikládejte kopii Vaší provedené platby.

Za účelem poštovní korespondence využívejte adresu kanceláře.


Ceník s platností od 24. března 2018


Členství

  • členství 300,00 Kč (stávající ČLEN musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).

ČLEN = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku a platí řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z. s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci.

Jednorázové akce

  • 30,00 Kč / osoba (dítě) - výše poplatku se vztahuje pouze na akce proběhlé do 31. 8. 2019.

  • 50,00 Kč / osoba (dítě) - POZOR! Navýšení poplatku je schválené valnou hromadou, a to s platností od 1. 9. 2019.


První CT zkoušky

  • PTCP 500,00 Kč NEČLEN (vztahuje se i pro zkoušeného psa s novým psovodem a pro přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně).
  • PTCP 400,00 Kč ČLEN (vztahuje se i pro zkušeného psa s novým psovodem a pro přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně v daném roce) POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok.

Obnovovací CT zkoušky

  • PTCP-O 300,00 Kč NEČLEN
  • PTCP-O 200,00 Kč ČLEN

Vzdělávání

  • seminář 700,00 Kč (nečlen, člen - první účast) - odborný seminář CT v rámci CT víkendu (povinný pro nové absolventy PTCTP) určen také široké veřejnosti.
  • seminář 500,00 Kč (ČLEN - každá další účast) - odborný seminář CT v rámci CT víkendu.


VYSVĚTLIVKY:

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)