Odměnou a energií pro naši práci, jsou

i upřímná slova a reakce od Vás.


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 2352, rok 2018

Spolupráce s centrem canisterapie organizace Podané ruce a s jednotlivými canisterapeutkami byla výborná. Žákům a dětem se canisteprapeutické lekce velmi líbily a měly vysoký přínos jak z hlediska utváření vztahu žáků a dětí ke zvířatům, tak z hlediska edukačního. Děkujeme organizátorům canisterapie a canisterapeutkám za obohacení výuky našich žáků a všichni se moc těšíme na pokračování...


Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, rok 2018

V roce 2018 u nás proběhlo 28 hodin canisterapie 4 různých týmů. Předem bych Vám za ně chtěla moc poděkovat a jsem ráda, že jsou součástí multi(inter)disciplinárního týmu. Všechny působící týmy
v KNTB jsou velmi výjimečné a jejich sladěnost v práci neúnavná. Zároveň bych Vám chtěla na podkladě osobních zkušeností s nimi i jejich prací napsat, že jsou velmi obětaví, vstřícní, vnímaví, bojovní, otevření novým věcem. Pacientům naslouchají, dle zdravotního stavu adekvátně reagují na jejich požadavky, na odděleních jsou sestřičkami velmi vítaní a oblíbení.  


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o., Komenského 614/2, Karviná - Nové Město 735 06, pracoviště Vydmuchov 1835/10, Karviná - Fryštát

Referenční zpráva za služby canisterapie ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 k nám docházela měsíčně na canisterapii paní Iveta Lukášová spolu s křížencem Joeym a od dubna i se psem Zerem. Uskutečnilo se 10 setkání.  Pravidelnými účastníky bylo v průměru 8 žáků základní školy speciální a praktické školy jednoleté v doprovodu vyučujících a asistentek pedagoga. Jedná se o žáky s těžším stupněm mentálního, smyslového, tělesného postižení nebo s kombinovanými vadami.

U žáků s handicapem je canisterapeutický pes nápomocen při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky, uvolňování spasmů. Napomáhá k udržení delší pozornosti. Hra s pejskem u nich rozvíjí fantazii. U autistických žáků pejskové plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívají k jejich duševní rovnováze. Chlapci a děvčata se aktivně zapojovali do agility, zdolávali tunel, překonávali překážky a slalom. Aportování míčku pomáhalo k procvičení motoriky a koordinaci pohybů, kartáčování zase rozvíjelo jemnou motoriku. Oblíbenou činností bylo vodění na vodítku, přivolávání pejska jménem, udílení povelů a následné odměňování pamlsky. Pojmenovávali jednotlivé části těla. Vzájemná komunikace pomáhala při nácviku správné výslovnosti a rozšíření slovní zásoby.
Po dlouhodobějším působení této terapie žáci přiměřeně reagují na psy, se kterými se setkávají v širším společenském prostředí. Tím canisterapie napomáhá socializaci a integraci handicapovaných žáků do společnosti. Ve čtvrtek 7. 6. 2018 přijala paní Lukášová pozvání na naši školní akci "Statečná srdce", kde se v rámci jedné disciplíny žáci mohli aktivně zapojit do agility a canisterapie. 

Děkujeme za celoroční přízeň a spolupráci, ve které bychom chtěli i nadále v novém školním roce 2018/2019 pokračovat.
Každý měsíc probíhala pravidelná fotodokumentace, která je přístupná na školních webových stránkách www.szmkarvina.cz.


Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Hodnotící zpráva za rok 2018

Spolupráce s organizací Podané ruce, z. s., která trvá již šestým rokem, je výborná. Canisterapie probíhala v našem zařízení pod vedením paní Moniky Olbrechtové, která poskytovala terapeutické techniky s fenkou border kolie Keily a fenkou pražského krysaříka Ájou, a také nás navštěvuje canisterapeutka Iva Ritterová se svou čivavou Žanetou. Jsou to skuteční odborníci a profesionálové, kteří přináší do našeho zařízení společně s terapeutickými psi pohodu a příjemnou atmosféru.

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 15 návštěv. Canisterapie probíhala mimo červenec a srpen pravidelně každý měsíc. Skupinových canisterapií se zúčastnilo celkem 103 uživatelů, a to i přes to, že v září u nás Keily byla naposledy, protože odešla do psího důchodu. Individuální canisterapie využilo 40 převážně imobilních uživatelů na svých pokojích. Věkové rozpětí seniorů je od 65 do 95 let, přičemž většina z nich je fyzicky handicapována.

Díky canisterapii mohli naši uživatelé zapomenout na své problémy a bolesti, ale také si vychutnat fyzickou přítomnost terapeutického psa, hlazením a dáváním povelů, který je vzorně plnil, a tak jej mohli odměnit podáním pamlsku z vlastní ruky. V jejich společnosti, ať už Keily či Žanety, uživatelé odkládají zábrany, ostych a stud projevit něžnost a pozitivní emoce před ostatními uživateli. Jsou vřelejší, veselejší, čím dál více motivovanější k větší pohyblivosti, tak aby si kontakt s pejsky mohli vychutnat co nejintenzivněji. Již po několika kontaktech se prohloubily vzájemné vztahy mizí klienty podpořené společnými pozitivními zážitky a společným konverzačním tématem. Naši uživatelé oceňovali citlivý a láskyplný přístup canisterapeutky Moniky i Ivy, a také poslušnost Keily a přítulnost Žanety. Vážíme si toho, že díky těmto setkáním se zlepšuje kvalita života našich uživatelů. Těšíme se na spolupráci v roce 2019.


Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o., Fryčovická 518, 739 44 Brušperk

Vážená paní Olbrechtová, rádi bychom Vám a Keily touto cestou srdečně poděkovali za spolupráci, kterou jste díky canisterapii přinesly do našeho Domova. Děkujeme za ochotu, vstřícnost, laskavý a vlídný přístup, který jste s Keily během několika let našim uživatelům poskytovaly. Myslíme si, že nejlepším důkazem toho, jak canisterapie pomáhá našim uživatelům, je především jejich pozitivní zpětná vazba. Uživatelé si pochvalují nejen účinky canisterapie, ale také Váš přístup. Vždy Vás s Keily rádi viděli, těšili se na každé úterý, kdy canisterapie proběhne. 
Práci, kterou společně s Keily děláte, si velmi vážíme a děkujeme, že jsme mohli být součástí Vaší činnosti.
Za celý Domov pro seniory ONDRÁŠ, Vám do dalších let s Keily přejeme hodně zdraví, štěstí a plno krásných společných zážitků.

Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno

V období od října do prosince 2018 probíhala v Domově pro osoby se zdravotním postižením - Domov Anenská 1x měsíčně canisterapie s fenkou Sendy. Uživatelé se postupně se Sendy seznamovali a na každou další návštěvu se moc těšili. Canisterapie má příznivý vliv na psychickou pohodu člověka. Podporuje aktivaci paměti, komunikace, motoriky atp. Celkově hodnotíme působení canisterapie jako velmi pozitivní a obohacující. Ve spolupráci bychom chtěli i nadále pokračovat. Paní Juditě a její fence Sendy patří velké díky za milý a empatický přístup k uživatelům naší služby.

Canisterapie v CHDPS Hnojník, Charita Český Těšín, rok 2018

Bude to již třetí rok, co k nám poprvé přišla paní Barbara Malcherová se svým věrným pejskem - fenkou Beou. V našem zařízení se tato terapie velice moc osvědčila a dosáhla i pravidelnosti v konání. Tuto terapii se snažíme obměňovat, koná se buď individuálně na pokojích, v jídelně nebo venku u altánku. Naší klienti se na canisterapii vždy moc těší, dokonce jsme začali trénovat i doprovodnou chůzi psa vedle invalidního vozíku. Této terapie se dokonce zúčastňuje jedna z našich klientek, která se psů vždy bála. Velmi pěkným přístupem paní Malcherové a pejska Bei tento strach překonala a na terapii se vždy těší.

Pro naše klienty to není jen terapeutická záležitost, ale Bea se pro ně stala věrným čtyřnohým přítelem, který umí vykouzlit na tváři krásný, spokojený úsměv a příjemný relax našich klientů. 

Velké poděkování patří paní Malcherové za její obětavost. Tato práce má velký význam v aktivizaci klientů.


Charita Jeseník - CHD sv. Anežky, DPS sv. Hedvika, rok 2018

Spolupráce s paní Orságovou a jejím pejskem je z naší strany vnímaná jako přínosná. Pejska klienti přijímají a těší se na něj. Komunikace paní Orságové vůči našim klientům je klidná, vstřícná a velice přátelská. Vždy když u nás jsou, je tu na středisku příjemná atmosféra a je to pro nás i pro klienty vítaná změna...


Mimo pravidelnou činnost, poskytování canisterapeutické služby, realizují zástupci - dobrovolníci naší neziskové organizace, tzv. jednorázové aktivity. Jedná se o různé besedy, přednášky či vzdělávací pásma, kdy se certifikované CT týmy Podaných rukou, z. s. na základě poptávky aktivně věnují danému okruhu osob či dětí.

... Včera proběhla CT v MH Ondrášku a pokusím se tedy napsat postřehy a dojmy :-). I když zřejmě nebudu moc objektivní, protože jsem z celé akce nadšený a těžko se mi budou hledat negativa ...

Vaše 2 CT týmy byly bezchybné. Průběh měl "hlavu a patu" - povídání o tom, co je canisterapie, organizace Podané ruce, hry pro děti, drobné soutěže s psí tematikou, odznáčky a hlavně spoustu hlazení a mazlení. Prostě není co vytknout nebo poradit, jak něco udělat lépe ...

... určitě vás oslovíme i v příštím roce ...

Za celý MH Ondrášek děkuji za uskutečnění této báječné akce a těšíme se na další spolupráci :-)


Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 355, Uherské Hradiště

Renata a Petr Polákovi úspěšně aktivizují pacienty na odděleních následné péče. U řady pacientů dochází k obnovení emoční aktivity a odstranění komunikačního bloku. Pejsci se stali silným motivačním prostředkem. Jejich pravidelné návštěvy některým lidem ukázaly smysl života. Staly se spojkou mezi jejich a vnějším světem. Narušují stereotyp na odděleních a přináší radost nejen pacientům, ale i personálu.


BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek 

Zpráva o činnosti canisterapeutického týmu pod vedením koordinátorky CT paní Moniky Olbrechtové z organizace Podané ruce, z. s. za 1. pololetí roku 2018

V prvním pololetí roku 2018 probíhaly jednou měsíčně návštěvy oblíbeného canisterapeutického týmu z Podaných rukou. Dva hlavní hrdinové Keily a Ája, spolu se zkušenou terapeutkou, potěšili naše klienty svou přítomností a interaktivním vedením aktivity. Naši klienti si již velmi dobře pejsky pamatují, vědí jejich rasu, povahové rysy a pokaždé se na ně těší. Výše uvedená pravidelná setkávání patří k velmi oblíbeným sociálně terapeutickým činnostem v Domově. Setkávání probíhalo skupinovou formou. 

Hlavní přínos CT setkání vnímáme v posílení psychiky a duševní rovnováhy našich klientů, chvilkové pozvednutí kvality života a obecnou aktivizaci. Děkujeme za terapii v našem zařízení a těšíme se na další spolupráci


BESKYD DZR, o.p.s., Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek

Zpráva o spolupráci Domova a canisterapie, kterou provádí canisterapeutka paní Judita Hromjáková za 2. pololetí roku 2018

Ve 2. pololetí roku 2018 jsme přivítali na pravidelné návštěvy novou canisterapeutku, paní Juditu Hromjakovou a pomocníka Sendy. Setkání s klienty probíhalo jednou individuální formou a dvakrát skupinově, což je vzhledem k živé povaze Sendy velmi vhodná forma canisterapie. Při každém setkání docházelo k přirozenému navázání kontaktu s pejskem, povzbuzení klientů, vyloudění úsměvů a spontánní radosti při kontaktu s pejskem. Klienti se doptávali na nového pejska, jeho jméno, měli možnost mu podat pamlsky, pomazlit se s pejskem. Objektem jejich zájmu byla také nová canisterapeutka, se kterou se klienti seznámili. Jsme velmi rádi, že ve spolupráci nadále pokračujeme a přispíváme tak klientům k pestřejší škále aktivit.

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

Dne 5. 4. 2018 naši třídu 2. A navštívila předsedkyně  organizace Podané ruce paní Bc. Helena Fejkusová a paní Fajstlová s fenkami Dafné a Xany. Paní Fejkusová seznámila děti s canisterapií. Pro všechny děti to bylo první setkání s touto prací, s formou pomoci. Aktivity, které s fenkami prováděla se dětem velmi líbily - přeskakování překážek, tunel, hledání piškotů pod kelímkem apod. Z pohledu učitelky oceňuji profesionální přístup canisterapeutek. Výborně s dětmi komunikovaly, atmosféra byla velmi příjemná. Touto cestou chci jménem svým i žáků 2. A poděkovat za návštěvu a popřát hodně úspěchů v další práci.

Domov Sněženka Jeseník, p. o., Moravská 814/2, Jeseník, 790 01

Canisterapie je pro Domov Sněženka velkým přínosem. Téměř všichni uživatelé Oranžového domova jsou schopni vnímat přítomnost psa, někteří se už předem těší na další návštěvu a projevují radost. Naši uživatelé příznivě reagují na působení tepla těla psa, na tlukot srdce, na rytmus psího dechu, na štěkot i pouhou přítomnost. 

Canisterapeutka Marie Orságová je klidná, trpělivá a velmi empatická. Fenka Bambu potřebovala nějaký čas na to, aby si zvykla na naše uživatele a nové prostředí. V současné době hodiny canisterapie probíhají v uvolněné a příjemné atmosféře. Jsme velmi rádi, že za přítomnosti fenky Bambulky se nám podařilo navázat fyzický kontakt u uživatelů, kteří dříve vůbec nejevili zájem o canisterapii a nyní se aktivně zapojují.