Představenstvo

Bc. Helena Fejkusová - předsedkyně

Monika Olbrechtová - místopředsedkyně, (koordinátor canisterapie)

Ing. Monika Křístková - pokladník. Je zakládající členkou neziskové organizace. Jako dobrovolník kompletně zpracovává účetnictví celého canisterapeutického projektu od r. 2000 až doposud. S plným nasazením se podílí na projektových žádostech, precizním vyúčtování dotací aj. Jako dobrovolník canisterapie se aktivně podílí na prezentaci a osvětě canisterapie.
Kontakty: 777 011 072, monika.kristkova@podaneruce.eu 

Ing. Štěpán Křístek - člen představenstva

Gabriela Kunčická - člen představenstva

Mgr. Jan Šebesta - člen představenstva

Bc. Irina Tkačová - člen představenstva 

Ivana Ritterová Martiňáková  - člen představenstva

Lenka Žaarová - člen představenstva