Místopředsedkyně

Ing. Andrea Causidis

Telefon: 777 011 349

andrea.causidis@podaneruce.eu

Canisterapii se aktivně věnuje od roku 2020. Prezentuje organizaci na různých akcích, podílí se na realizaci projektu. Komunikuje s donátory, podílí se na projektových žádostech včetně následného vyúčtování. Ve svém volném čase "pracuje" v rámci canisterapie jako dobrovolník.