Vzdělávací kurzy

Naše organizace v roce 2024 pořádá dva vzdělávací kurzy.

Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i zkušené canisterapeutické dobrovolníky, laickou či odbornou veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (zájemci o povahové testy CT psa, personál zařízení, výcvikáři, studenti atd.).

UPOZORNĚNÍ! V měsících duben a květen se nejedná o akreditované kurzy, neboť z důvodu technických problémů MPSV nebylo možné akreditaci obnovit. Více informací ZDE.

NÁZVY KURZŮ


  1. "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
  2. "Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou"

Přihláška na seminář k vyplnění ručně

Přihláška na seminář k vyplnění v PC

ÚHRADA KURZŮ

Cena vzdělávacích kurzů

  • 1500,- Kč / osoba
  • 800,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu: 2701210309/2010

Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před akcí nebo do naplnění kapacity.

U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail koordinátorky canisterapie@podaneruce.euPřijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.

Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.

Posluchačům bude vydán účastnický list o absolvování kurzu (za podmínky účasti plných 5:00 hodin). Účastnický list budeme zasílat poštou pouze v případě bude-li kurz on-line!


Povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy

  • proškolení psovoda na námi pořádaném CT kurzu "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
  • úspěšné absolvování PTCTP u naší organizace

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se se svým psem přihlásí k povahovým testům canisterapeutického psa (PTCTP) u naší organizace poprvé, je povinný výše uvedený vzdělávací kurz č. 1 "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)".

Vzdělávací kurz č.1 a PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (jaro + podzim). V sobotním dni probíhá CT vzdělávací kurz již od ranních hodin. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a následně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním Osvědčení o absolvování povahových testů canisterapeutického psa.

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek