Akreditované kurzy


Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i zkušené CT dobrovolníky, laickou či odbornou veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (personál zařízení, studenti atd...).


NÁZVY KURZŮ


  1. "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
  2. "Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou"

Přihláška na seminář k vyplnění ručně:

Přihláška na seminář k vyplnění v PC:

Cena vzdělávacího kurzu:

  • 900,- Kč / osoba
  • 500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu: 2701210309/2010

  • Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před akcí.
  • U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).
  • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu koordinátory monika.olbrechtova@podaneruce.eu Přijetí přihlášky bude oznámeno e-mailem. Popřípadě formou SMS.
  • Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.
  • Posluchačům bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností. Osvědčení nebudeme zasílat poštou!


Povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy

Proškolení psovoda na námi pořádaném CT kurzu a úspěšné absolvování PTCTP u naší organizace.

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se se svým psem hlasí k povahovým testům canisterapeutického psa (PTCTP) u naší organizace poprvé, je povinný výše uvedený vzdělávací kurz č. 1 s akreditací "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)".

Vzdělávací kurz č.1 a PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (jaro + podzim). V sobotním dni probíhá již od ranních hodin CT vzdělávací kurz. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a následně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním zkouškových certifikátů.


Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek