Jak můžete pomoci?

Projekt Nadační fond Křídlení

Zájem o canisterapii se zvyšuje a my máme spoustu nápadů, jak více pomoci těm, co chtějí canisterapii poskytovat a také našim aktivním canisterapeutům. Ale k tomu potřebujeme novou posilu. Však to znáte, nápady jsou hezká věc, ale je třeba připravit nové věci, věnovat jim čas a energii, aby se nakonec realizovaly. Díky křídlícímu projektu KOORDINÁTOR PSÍCH TLAPEK chceme alespoň částečně financovat dalšího človíčka, který nám s tím pomůže. 

Smyslem canisterapie je spojit otevřené psí srdce se srdcem těch, kteří to potřebují, ať již k získání klidu, lásky nebo uzdravení. Přispějte na koordinaci a šíření tohoto poslání.

Částka umožní a v našem pojetí znamená:
200 Kč konzultační podpora pro 1 canisterapeuta
500 Kč organizace canisterapie s 1 CT týmem
1 000 Kč přípravný kurz na zkoušky 1 lekce
2 000 Kč organizace 1 akreditovaného kurzu Základy canisterapie

Pomůže i vy? 
Stačí použít QR kód a můžete příspět částkou 300 Kč.
DĚKUJEME!

Veřejná sbírka
Č. j.: MSK 59443/2017

Jsme nezisková organizace a proto si vážíme vašich příspěvků. Také díky jim můžeme dál poskytovat canisterapii, podporovat naše dobrovolníky a propagovat tuto terapii. 

Účel sbírky: 

Úhrada osobních nákladů – HPP mzda koordinátora CT, DPP zkušební komise a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů.

Můžete přispět částkou v jakékoli výši podle svých možností a pomoci nám dál organizovat canisterapeutické akce, zkoušky a semináře.

DĚKUJEME!