Jak můžete pomoci?

PROJEKT CANISTERAPIE MÁ SMYSL

Pomozte nám umožnit lidem s hendikepem, dětem a seniorům setkání s pejskem a zažít tak příjemné chvíle v jejich těžké životní situaci, ale i jinak jim pomoci. 

Ke klientům docházejí dobrovolníci, které připravujeme na výkon canisterapeuta akreditovanými kurzy canisterapie, povahovými testy jejich psů a koordinací služby v zařízeních. Pro svou dobrovolnickou činnost mají podporu a zázemí v našem centru canisterapie.

Canisterapie pomáhá:
- zmírnit pocity úzkosti a osamění
- navodit pozitivní myšlenky a pocit uvolnění
- pocit štěstí a spokojenosti
- odbourat negativní myšlení
- otevřít se komunikaci
- adaptovat se na nové podmínky
- rozvíjet jemnou i hrubou motoriku

a mnoho dalšího

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Č. j.: MSK 59443/2017

Jsme nezisková organizace a proto si vážíme vašich příspěvků. Také díky jim můžeme dál poskytovat canisterapii, podporovat naše dobrovolníky a propagovat tuto terapii. 

Účel sbírky: 

Úhrada osobních nákladů – HPP mzda koordinátora CT, DPP zkušební komise a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů.

Můžete přispět částkou v jakékoli výši podle svých možností a pomoci nám dál organizovat canisterapeutické akce, zkoušky a semináře.

Děkujeme za vaši finanční podporu.