Canisterapeutický (CT) výkaz

Zde se nachází nový vzor CT výkazu o provedené canisterapii.

Každý CT (canisterapeutický) tým, který absolvuje PTCTP u organizace Podané ruce, z. s. a je jejím členem, je povinen vést písemný záznam o průběhu svých canisterapií (např. CT deník) a na základě toho vyplní formulář CT výkazu (ke stažení na webu organizace). Tento výkaz (potvrzený klientským zařízením) je povinen zaslat organizaci Podané ruce, z. s. vždy 2x ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. daného roku. V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení vyhrazuje právo účtovat si za další (opakovací) zkoušky poplatek jako za nečlena.


Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek