Stanovy spolku

Usnesení o účelu spolku:

Usnesení o změně názvu: