Pokladní

Ing. Monika Křístková

Je zakládající členkou neziskové organizace. Jako dobrovolník kompletně zpracovává účetnictví celého canisterapeutického projektu od r. 2000 až doposud. S plným nasazením se podílí na projektových žádostech, precizním vyúčtování dotací aj. Jako dobrovolník canisterapie se aktivně podílí na prezentaci a osvětě canisterapie.

Telefon: 777 011 072 

monika.kristkova@podaneruce.eu