Místopředsedkyně a koordinátor CT

Monika Olbrechtová

místopředsedkyně
(pověření - samostatně zastupovat spolek navenek i před úřady)

koordinátor canisterapie

Telefon:  777 260 110

monika.olbrechtova@podaneruce.eu

Od 16. 2. 2009 působí v organizaci Podané ruce, z. s. jako koordinátor canisterapie. Je to jediný zaměstnanec celého canisterapeutického projektu. Je jednou ze zakládajících členek sdružení. Jako koordinátor celý canisterapeutický projekt řídí, zpracovává projektové žádosti atd. Aktivně se věnuje canisterapii, prezentuje organizaci na akcích a přednáší o canisterapii pro odbornou i laickou veřejnost. Ve svém volném čase "pracuje" v rámci canisterapie jako dobrovolník.