10. 10. Den otevřených dveří na centrále naší organizace

11.10.2019

Naše akce "Den otevřených dveří", v rámci týdne sociálních služeb ČR, dopadla nad očekávání. Již od 9 hodiny, kdy jsme naše prostory na Malém Koloredově zpřístupnili veřejnosti, přicházeli první hosté. Zájem ze strany občanů o naši akci byl v letošním roce obrovský.

Obsahem DOD byla prohlídka zrekonstruovaných suterénních prostor - celé centrály Podaných rukou, z. s. Návštěvy měly možnost za doprovodu pracovnic neziskové organizace nahlédnout do kanceláří a třešničkou akce byla možnost shlédnout krátké filmy a fotodokumentaci v našem nově zařízeném canisterapeuticko-vzdělávacím centru, kde příchozí uvítali také canisterapeutičtí psi, kteří svou přítomností podpořili příjemnou atmosféru dne.

Děkujeme všem návštěvníkům za zájem o Podané ruce, z. s., děkujeme zástupcům měst a obcí za jejich čas, který nám v tento den věnovali a poctili nás svou návštěvou.

Velký dík náleží i všem přítomným zaměstnankyním projektu osobní asistence a dobrovolníkům canisterapeutického programu, kteří se s grácií celý den příkladně věnovali každé příchozí návštěvě.

Děkujeme