Hlasujme! Cena Olgy Havlové - Cena veřejnosti

01.05.2021
Ing. Monika Křístková a její canisterapeutická fenka Mája
Ing. Monika Křístková a její canisterapeutická fenka Mája

Hlasovat je možné od 1. do 24. května na tomto odkazu.


Vážení,

podpořte svým hlasem, paní Moniku Křístkovou, která je obrovskou a nepostradatelnou oporou naší canisterapeutické organizace Podané ruce, z. s.

Porota Ceny Olgy Havlové vybrala, paní Ing. Moniku Křístkovou, do veřejného online hlasování o Cenu veřejnosti.

Paní Monika celých 21 let nezištně zpracovává účetnictví organizace a jako dobrovolník se aktivně podílí na propagaci canisterapie. V minulosti, když jí to ještě zdravotní stav dovolil, poskytovala se svou testovanou fenkou Májou canisterapie v Hospici. Vy, kdo paní Monikou znáte, víte, že je to až neskutečně pracovitý, obětavý, ochotný a milý člověk. Paní Monika je velice skromná a ač je sama na vozíku, pomáhá druhým, jak jen může ...

Tuto zprávu můžete rozesílat do světa stran.

Budeme potěšeni, když Vaši známi a známí těch známých pošlou hlas "NAŠÍ MONICE".

Každé "kliknutí" se počítá. Kolik emailu máte, tolik hlasů můžete poslat.

Paní Monice ocenění ze srdce přejeme!