Děkujeme Vám za přízeň v r. 2022

30.11.2022

Veřejná sbírka

Probíhá veřejná sbírka na podporu a rozvoj CANISTERAPIE.

Číslo účtu veřejné sbírky: 240 121 0307/2010, FIO BANKA, a.s.


Pořádající organizace: Podané ruce, z. s.
Čj.: MSK 59443/2017
Povolena: od 20. 6. 2017 na dobu neurčitou

Účel sbírky: úhrada osobních nákladů - mzda koordinátora canisterapie HPP, zkušební komise DPP a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů.