OD SEBE ≈ K DRUHÝM

15.11.2019

1. konference sociálních služeb a navazujících aktivit zapojených do komunitního plánování ve Frýdku-Místku, která dostala symbolický název OD SEBE ≈ K DRUHÝM, se bude konat dne 5. 12. 2019 od 9:00-16:00 h v prostorách Národního domu Frýdek-Místek, p. o., Palackého 134, Frýdek-Místek.

Program konference je rozdělen na blok přednášek určených sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a navazujících aktivitách. Témata přednášek byla vybrána s ohledem na šíři cílových skupin jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a navazujících aktivit na předchozích setkáních pracovních skupin komunitního plánování:

Preventivní činnost zaměřená na seniory - nprap. Karolína Bělunková, Policie ČR

Prevence syndromu vyhoření - Mgr. Šárka Vlčinská

Konflikty v rodině a jejich řešení - Mgr. Valéria Šmýrová

Psychopatologie - MUDr. Michal Raszka, PhD.

Mimo hlavní program je zařazena přednáška kpt. Bc. Petra Procházky z Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování na téma Návykové látky ve školním prostředí určená školním metodikům prevence a dalším zájemcům.

Závěrečná část konference bude věnována workshopům jak pro pracovníky služeb/aktivit, tak i pro veřejnost. Workshopy budou probíhat současně v oddělených prostorách Národního domu.

Témata workshopů:

Netolismus - závislost na sociálních sítích - Renarkon, o. p. s.

Canisterapie - práce v týmu člověk a pes - Podané ruce, z. s.

První pomoc - jak pomůžu zachránit život? - oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek

Jak pomoci pečujícím - edukace a prezentace pomůcek při péči o osoby závislé na péči - Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.


Těšíme se na setkání s Vámi.


Mgr. Vendula Slívová

vedoucí oddělení koncepce a rozvoje

odbor sociálních služeb

statutární město Frýdek-Místek