Povahové testy canisterapeutického psa         12. - 13. 9. 2020

13.09.2020

Podané ruce, z. s. pořádaly ve dnech 12. - 13. 9. 2020 canisterapeutický víkend jehož součástí byly sobotní obnovovací PTCTP, odborný CT seminář a povahové testy CT psa pro nové zájemce (So - Ne).

V rámci celé víkendovky bylo otestáno celkem 25 týmů (14 CT týmů přistopupilo k CTCTP z důvodu obnovení CT certifikátu a 11 týmů získalo oprávnění poprvé).  23 týmů obhájilo certifikaci s max. platností na dva roky a dva nové CT týmy obdržely CT certifikát s jednoletou platností.

                                       Všem absolventům povahových testů CT psa srdečně gratulujeme!