Připravujeme nový akreditovaný kurz Canisterapie pro seniory

07.02.2024

Rok 2024 v organizaci Podané ruce, z. .s je rokem novinek. Přípravný kurz na povahové testy canisterapeutického psa, který začne v březnu, byl jen první z nich.

Chystáme pro vás také další akreditovaný kurz. Nyní nabízíme již dva:
- Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)
- Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou

Nyní pro vás připravujeme opět akreditovaný kurz Canisterapie pro seniory. Ve spoustě domovů pro seniory a hospicích poskytujete canisterapii a my bychom vám rádi pomohli. 

Dozvíte se:
- jaké nejčastější problémy mají senioři a jak se projevují
- jak s pejsky pracovat, aby byla canisterapie účinná a efektivní 
- čemu se při canisterapii se seniory vyhnout a naopak co je důležité
a spoustu dalších důležitých informací.

Pokud se vše podaří podle plánu, můžete se brzy těšit na první termín.