Vozka č. 4/2020

25.01.2021

Na první dvoustraně magazínu Vozka 4/2020 naleznete článek o canisterapeutických aktivitách naší organizace.