Zveme vás na I. přípravný kurz na zkoušky

01.02.2024

Podané ruce, z. s. budou v roce 2024 pořádat Přípravný kurz k povahovým testům canisterapeutického psa (PTCTP) a první z nich začne již v březnu. Jedná se o blok tří lekcí (1 lekce 90 minut), během něhož probíhá nácvik ovladatelnosti psa dle ZŘ organizace a seznamování s body ZŘ a pomůckami, které se při PTCTP používají.

Kurz je určen zejména pro ty, kteří chtějí absolvovat PTCTP u našeho spolku poprvé, ale také pro ty, kteří se již budou účastnit těchto testů opakovaně a potřebují pomoci s výcvikem.

Předpokladem účasti je vyrovnaná povaha psa a jeho láska k lidem. Kurz se nezabývá výchovnými problémy psů - odnaučování nežádoucího chování.

Co účastníky čeká:

  • seznámení se zkušebním řádem (ZŘ) PTCTP
  • trénink ovladatelnosti psa podle ZŘ
  • nácvik přípravy psa na jednotlivé body ZŘ
  • seznámení psa s pomůckami, které se při PTCPT používají

Kurz je určen pro malou skupinu 6-7 psů, abychom se účastníkům mohli věnovat více individuálně. Cena za celý kurz je 1 200 Kč za jednoho psa.

Přihlášky zasílejte na canisterapie@podaneruce.eu nebo poštou na adresu kanceláře:
Podané ruce, z. s., Canisterapie, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek.
Poplatky uhraďte na účet organizace u Fio banky, a.s., č.ú.: 2701210309/2010.