Korespondenční adresa


Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 777 011 059