Canisterapeutické pásmo prvním ročníkům ZŠ TGM Frýdlant n. O.

07.09.2021

Jednotné ozančení doborovolníků canisterapie - zelená trička s potiskem projektu, se nám podařilo v letošním roce dokoupit díky podpoře 8. kola Nadačního fondu TESCO