Slavíme 20 let!

12.04.2020

Před dvaceti léty se hrstka nadšenců se společnými zájmy a láskou ke psu rozhodla založit neziskovou organizaci Podané ruce, z. s.

Od 12. dubna 2000 je posláním organizace pomáhat seniorům a osobám s různým typem a mírou handicapu prostřednictvím CANISTERAPIE.


Jsme hrdí na své členy a jejich oddané psy s řádnou canisterapeutickou certifikací, kteří se aktivně věnují potřebným všude tam, kde nás o canisterapeutickou službu žádají.

Dvacet let canisterapeutického programu slavíme i díky podpoře a vstřícnosti donátorů a sponzorů, kteří si zaslouží velký respekt a upřímné poděkování.

Děkujeme opravdu Všem, kteří se na programu canisterapie aktivně podílejí jako dobrovolníci nebo jej jakkoli podporují a fandí mu, protože tak prostřednictvím nás, pomáhají nemocným a starým lidem.

Děkujeme Vám